Historie

Den 19. februar 1918 besluttede 3 brødre fra broderloge nr. 45 Enrico Dalgas og 5 søstre fra rebekkaloge nr. 4 Erika, Holstebro, at de ville søge Storlogen om tilladelse til at danne en rebekka-forening i Herning. Foreningens navn skulle være Heden.

Den 31. maj samme år kom tilladelsen og den skriftlige indsættelse fra Storlogen, og foreningens første møde blev holdt den 17. juni 1918.

Foreningen fortsatte indtil januar 1942, hvor der blev indsendt en ansøgning til Storlogen om instituering af en rebekkaloge i Herning. Tilladelsen blev givet, og institueringen fandt sted den 27. september 1942.

Logen havde på det tidspunkt 26 søstre og én broder som medlemmer.

Logens første ledelse var:

Overmester   søster Thyra Kramer Petersen
Undermester   søster Marie Elkjær
Sekretær   søster Ingrid Lund
Kasserer   søster Pouline Henriksen
Skatmester   søster Marie Dam
Fung. eksmester   broder Christian Petersen, broderloge nr. 34 Dannebrog.

Umiddelbart efter institueringen foretog logen sin første indvielse.

På grund af krigen sluttede man den 27. maj 1943 med møder i ordensbygningen. I stedet mødtes søstrene de næste to år i hjemmene én gang om måneden.

13. september 1945 kunne man igen tage ordensbygningen i brug, og alle kunne glæde sig over, at bygningen var kommet uskadt gennem krigen.

De næste 20 år var der stor tilgang af medlemmer, således at søsterlogen ved 25 års jubilæet i 1967 havde 59 søstre og 5 brødre som medlemmer.

I august 1969 begyndte opførelsen af en ny ordensbygning i Mindegade, hvilket resulterede i, at søsterlogen igen var hjemløs. Men rebekkaloge nr. 36 Karen Jeppe, Silkeborg, kom til undsætning, ved at tilbyde husly til møderne, og på trods af den lange afstand, var der et stort fremmøde – selv fra søstrene fra Ringkøbing.

28. november 1970 indviedes den nye ordensbygning, og alle – brødre som søstre – kunne glæde sig over de nye og smukke lokaler.

I september 1972 fik søsterlogen sit eget tæppe, der var blevet fremstillet af en gruppe søstre.

I 1977 havde søsterloge nr. 27 Heden 110 medlemmer, hvoraf 29 var fra Ringkøbing. Den 27. oktober 1977 institueredes rebekkaloge nr. 68 Klitrosen i Ringkøbing, og søsterlogen nr. 27 Heden måtte tage afsked med disse søstre.

Men søsterlogen fik atter god tilgang, således at der i 1982 var 91 medlemmer og ved 50 års jubilæet i 1992 118 medlemmer med en mødeprocent på omkring 75.

Søsterlogens navn, Heden blev valgt af søstre og brødre i rebekkaforeningen efter et indlæg i Odd Fellow Bladet af broder Oluf L. Arndal, hvori han blandt andet skrev:

”Gid den søsterloge, som engang skal bære navnet Heden, må få lykke til for sine medlemmer at blive til åndelig og timelig berigelse, så der bag logens mure kan synges om logen, hvad en digter synger om Heden: ”Ensom og mørkladen er vel min hede, men under lyngtoppen blomsterne står.”

I oktober 1998 blev det ved en Storlogebeslutning bestemt, at rebekkalogerne skulle skifte navn til søsterloger.

Ved udgangen af år 2006 havde søsterlogen over 130 medlemmer, og man så sig derfor nødsaget til at dele søsterlogen. En ny søsterloge blev derfor institueret den 13. oktober 2007.
Søsterloge nr. 92 Stjernen.