Tirsdag den 16. juli 2019

søster Ellen Pedersen 75 år

Lørdag den 3. august 2019

søster Else Vingtoft 70 år

Tirsdag den 13. august 2019

søster Dagny Nørager 75 år

Mandag den 19. august 2019

søster Anni Overgaard 60 år

Torsdag den 12. september 2019

Torsdag den 12. september 2019 kl. 19:00

i O Arbejdsmøde.

Mindestund

Tildeling af eksmesterstjerne til

søster eksmester Else Vingtoft.

Indlæg.

(Lang ordensdragt).

Torsdag den 26. september 2019 kl. 19:00

i O Arbejdsmøde.

27 Hedens stiftelsesdag.

Indvielse.

(Instruktion den 01.10.2019).

(Lang ordensdragt).

Torsdag den 10. oktober 2019

Søster Magda Toustrup Sørensen 85 år.

Torsdag den 10. oktober 2019 kl. 19:00

i O Arbejdsmøde.

Stafetten.

Foredrag v/søster Hanne Christensen

i selskabslokalerne.

(Kort ordensdragt).

 

Tirsdag den 22. oktober 2019

Søster Ellen Andersen 70 år.

Torsdag den 24. oktober 2019 kl. 19:00

i O Arbejdsmøde.

Kærlighedsgrad til søstrene

Eva Møller Madsen og Anni Mortensen.

(Instruktion den 29.10.2019).

(Lang ordensdragt).

 

Mandag den 4. november 2019

Søster Doris de Voss 75 år.

Fredag den 8. november 2019

Søster  Anna-Lise Frahm 70 år.

Torsdag den 14. november 2019 kl. 19:00

i O Arbejdsmøde.

Referat fra halvårs- og distriktsmøde.

Budgetfremlæggelse.

(Kort ordensdragt).

Mandag den 18. november 2019

Søster  Gitte Korsholm 60 år.

Tirsdag den 26. november 2019 kl. 19:00

i O  Besøg i søsterloge nr. 92 Stjernen, Herning.

Hæderstegn til to søstre.

(Lang ordensdragt)

Bemærk: TIRSDAG.

Torsdag den 28. november 2019 kl. 19:00

i O Julestueudvalgets aften med gæster.

Lotteri.

(Alm påklædning).

Torsdag den 12. december 2019 kl. 19:00

i O Arbejdsmøde.

Budgetvedtagelse.

Julestemning.

(Kort ordensdragt).

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 19:00

i O Arbejdsmøde.

Thomas Wildey mindes.

Indvielse (instruktion 14. januar)

Nytårskur i selskabslokalerne.

(Lang ordensdragt)

Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde.

"Venindeaften".

Foredrag i selskabslokalerne.

(Kort ordensdragt).

Torsdag den 13. februar 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde.

40-års hæderstegn til søster Ida Andersen.

(Lang ordensdragt):

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde.

Kærlighedsgrad til søstrene Zita A. Christensen og Lilian Olesen.

(Instruktion d. 3 marts)

(Lang ordensdragt).

Regnskabsaflæggelse

Torsdag den 12. marts 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde.

Schuyler Colfax mindes.

Sandhedsgrad til søstrene Dorte Arntsen og Irma Thomsen.

(Instruktion d. 17 marts).

(Lang ordensdragt).

Torsdag den 26. marts 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde.

Venskabsgrad til Kirsten H. Grønbæk og Ruth Videbæk.

(Instruktion d. 31 marts).

Besøg af søsterloge nr. 4 Erica Holstebro.

(Lang ordensdragt).

Torsdag den 23. april 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde.

Højtideligholdelse af Ordenens Stiftelsesdag.

Referat fra halvårs- og distriktsmøde.

Stafetten.

Lotteri.

(Kort ordensdragt).

Tirsdag den 28. april 2020 kl. 19:00

Fællesarrangement med søsterloge nr. 92 Stjernen.

BEMÆRK TIRSDAG.

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde.

Forårsafslutning.

(Kort ordensdragt).

Torsdag den 28. maj 2020

Sommerudflugt.