Valgte Embedsmænd

Overmester

Birte Haumann Mortensen

Undermester

Ingeborg Wassard Rask

Sekretær

Maj-Britt Birk Kristiansen

Kasserer

Gitte Jersild Korsholm

Skatmester

Ellen Pedersen

Fungerende eksmester

Birthe Merrild Elkjær

Storrepræsentant

Lene Lund

Storrepræsentant

Else Sine Nielsen Vingtoft